قابلیت ارتقا مجموعه

d4

مجموعه عای آموزشی تولیدی قابلیت ارتقا را در بر دارند. با صرف هزینه اندک مجموعه خود را بهبود بخشید.

مجموعه های آموزشی تولیدی شرکت صنایع آموزشی دانش ابزار وستا توانایی ارتقا و نصب همزمان سیستم دیگر را دارا می باشند . به طوری که در مجموعه عای آموزشی موتور های روشن می توان سیستم را از حالت تک سوز به سیستم دوگانه سوز (کارگاهی و کیت کارخانه ای) تبدیل نمود.شرکت این تغیر را به صورت هزینه اندک اما با کارایی ویزه و در جهت رضایت مندی مشتریان و بهبود مجموعه آموزشی انجام خواهد داد.