تحویل رایگان مجموعه ها

tahvil kala

صنایع آموزشی دانش ابزار وستا محصولات و تجهیزات خریداری شده را رایگان به مقصد دلخواه خواهد رساند .

واحد ترابری و حمل و نقل شرکت با تجربه بالا حمل تجهیزات و مجموعه های آموزشی رایگان محصولات را در مقصد تحویل خواهد داد برای جلوگیری از آسیب محصولات خریداری شده آن را به ما بسپارید  .